დაცული: იტალია-გერმანიის გაერთიანება, (თეორიული მასალა და ტესტები).

ამონაწერი არ არის, რადგან ეს დაცული ჩანაწერია. ვრცლად დაცული: იტალია-გერმანიის გაერთიანება, (თეორიული მასალა და ტესტები).